Miksi ranskalaiset yritykset käyttävät OiRAa työperäisten riskien hallitsemiseksi

Image

© EU-OSHA

Millä tavoin mikro- ja pienyritykset voivat järjestää kestävät riskinarviointimenettelyt pitkällä aikavälillä?

Otetaan mallia Ranskasta! Uudet tutkimukset valottavat ranskalaisten organisaatioiden suosiman riskinarviointityökalu OiRAn etuja. OiRA on vuorovaikutteinen riskinarvioinnin verkkotyökalu, jonka avulla EU:n jäsenmaat voivat luoda maksuttomia alakohtaisia riskinarviointityökaluja.

Tutkimus osoittaa, että OiRA on auttanut ranskalaisia mikro- ja pienyrityksiä vahvistamaan järjestelmällistä riskinhallintaa erityisesti niiden yritysten keskuudessa, joilla ei ollut vakiintuneita riskinarviointikäytäntöjä ennen OiRAn käyttöönottoa. Yritykset kertovat, että riskinarvioinnin avulla OiRA auttaa niitä tunnistamaan sellaiset työturvallisuuteen ja -terveyteen kohdistuvat riskit, joita ne eivät ole aiemmin tulleet ajatelleeksi. Lisäksi se auttaa työntekijöiden ottamisessa tehokkaammin osaksi riskien ehkäisyprosessia: riskien tunnistamisen lisäksi he voivat olla myös mukana laatimassa ennaltaehkäisyä koskevia toimintasuunnitelmia.

Tutustu raportin havaintoihin ja sen tiivistelmään: Kvalitatiivinen tutkimus OiRAn hyödyntämisestä työpaikkojen riskinarvioinneissa Ranskassa

Oletko jo kuullut OiRAsta? Tutustu maassasi tai toimialallasi käytettävissä oleviin välineisiin.