Kohokohtia
18/08/2020

Mitä digitalisaatio merkitsee työturvallisuudelle ja -terveydelle?

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Tekoäly ja edistynyt robotiikka muuntuvat enenevässä määrin osaksi normaalia työelämää, ja tällaisella digitaaliteknologialla on yhä suurempi merkitys työturvallisuudelle ja -terveydelle.

Esite digitalisaatiota koskevasta tutkimuksesta on nyt saatavilla useilla eri kielillä. Siinä esitellään digitalisaation tuomia haasteita työturvallisuudelle ja -terveydelle sekä toisaalta mahdollisuuksia, joita digitalisaatio tarjoaa työolojen parantamiseen.

Massadataa, 3D-tulostusta, eksoskeletoneja ja tekoälyä koskevat tausta-asiakirjat ovat myös saatavilla useilla kielillä.

Tutustu viraston kaikkiin digitalisaatiota koskeviin julkaisuihin yhteenvetokertomuksessa, joka koskee ennakointihanketta digitalisaatioon liittyvistä uusista ja kehittymässä olevista työsuojeluriskeistä vuoteen 2025 mennessä (saatavana kahdeksalla eri kielellä)

Vieraile tieto- ja viestintätekniikkaa, digitalisaatiota ja työtä käsittelevällä verkkosivustollamme