Kohokohtia
01/08/2019

Työsuojelun hinta – työtapaturmien ja työperäisten sairauksien kustannusten arviointi

@Carlos Muza on Unsplash

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto esittää uudessa raportissaan havaintoja työterveyden ja ‑turvallisuuden kustannuksia ja hyötyjä tarkastelevan hankkeensa toisesta osasta. Raportissa kuvaillaan kahta lähestymistapaa työtapaturmien sekä työperäisten sairauksien ja kuolemien aiheuttamien taloudellisten rasitteiden arvioimiseksi.

Kustannusarviot esitetään viidestä jäsenvaltiosta, jotka on valittu siten, että ne edustavat maantieteellisesti, elinkeinorakenteeltaan ja sosiaalijärjestelmiltään monimuotoista Eurooppaa. Raportissa vertaillaan molempien lähestymistapojen tuloksia ja tarkastellaan niiden vahvuuksia ja heikkouksia. Menetelmät ja tärkeimmät havainnot on esitetty tiivistelmässä ja SlideShare-esityksessä.

Työperäisten sairauksien taloudellisten vaikutusten arvioiminen on päätöksentekijöille äärimmäisen arvokasta. Sen avulla he voivat tehdä tietoisia päätöksiä työsuojelukäytännöistä ja -strategioista.

Lataa koko raportti työtapaturmien ja työperäisten sairauksien kustannusten arvioinnista.

Katso tiivistelmä havainnoista SlideShare-esityksestämme.

Lue lisää työterveyden ja ‑turvallisuuden kustannuksista ja eduista.