Tehtävien automatisointi tekoälyn avulla työntekijöiden suojelemiseksi: uusia näkemyksiä kahdeksasta tapaustutkimuksesta

Image

© Barriography - stock.adobe.com

EU-OSHA on juuri julkaissut kahdeksan tapaustutkimusta, joissa selvitetään, miten tehtäviä voidaan onnistuneesti automatisoida tekoälyyn perustuvilla järjestelmillä ja varmistaa näin työntekijöiden hyvinvointi.

Julkaisuissa tarkastellaan näiden järjestelmien vaikutusta työterveyteen ja -turvallisuuteen ja yksilöidään niiden käytön edistäjiä, esteitä ja menestystekijöitä, joiden avulla tätä teknologiaa voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla ja samalla suojella työntekijöitä.

Tapaukset koskevat erilaisia asiayhteyksiä, kuten nostamista, tuotetarkastusta,kaivamista, visuaalista tunnistamista, kaasu- ja öljyinfrastruktuurin tarkastuksia, faktantarkistusta, tekoälyyn pohjautuvaa materiaalien laadunvalvontaa ja kaasuverkko-operaattorin työmaiden tarkastuksia.

Piakkoin julkaistaan vertaileva raportti tapaustutkimuksista, joissa käsitellään tekoälypohjaisia järjestelmiä ja kehittynyttä robotiikkaa tehtävien automatisoinnissa.

Tutustu kaikkiin robotiikkaa ja tekoälyä koskeviin julkaisuihin.

Lue lisää Digiajan terveellinen ja turvallinen työ -kampanjasta.