Kohokohtia
04/10/2019

OiRAn kanssa kohti turvallisempaa työympäristöä kouluissa

Kansainvälinen opettajien päivä 5. lokakuuta ei ole ainoastaan päivä, jolloin osoitetaan kiitollisuutta kouluttajille – silloin voi myös pohtia, miten voimme edelleen parantaa heidän asemaansa, oikeuksiaan ja työolojaan.

Euroopan työmarkkinaosapuolten tasolla ETUCE ja EFEE ovat kehittäneet tiiviissä yhteistyössä EU-OSHAn kanssa kaksi verkkovälinettä, joiden avulla voidaan arvioida varhaiskasvatuksen ja toisen asteen oppilaitosten työsuojeluriskejä ja ryhtyä tehokkaisiin toimiin niiden ehkäisemiseksi. Tämä väline ei ole tarkoitettu vain opettajille, vaan kaikille työntekijöille alalla!

Näiden välineiden kehittely aloitettiin vuonna 2016 molempien kumppanien antamalla yhteisellä julistuksella: Psykososiaalisten riskien ehkäiseminen ja torjuminen koulutusalalla.

Koulutusalan riskit ovat monitahoisia, ja välineisiin sisältyy monta erilaista toimenpidettä psykososiaalisten riskien, liukastumis-, kompastumis- ja kaatumisriskien, huonosti ylläpidetyn rakennuksen aiheuttamien riskien yms. ehkäisemiskesi.

Tutustu ja jaa muille toisen asteen koulutuksen OiRA-väline ja varhaiskasvatuksen OiRA-väline

Monet kansalliset OiRA-kumppanit ovat jo huomioineet työsuojelun merkityksen koulutusalalla ja ottaneet käyttöön kansallisen välineen omalla kielellään. Tutustu saatavilla oleviin välineisiin