You are here

Kohokohtia
29/06/2017

Kohti ikäystävällistä työtä Euroopassa: elämänkaaren kattava näkökulma työhön ja ikääntymiseen EU-virastoissa

EU:n väestö ja työvoima ikääntyvät. Tällä on vaikutusta työllisyyteen, työoloihin, elintasoon ja hyvinvointiin. Miten näihin haasteisiin pitäisi vastata? EU-OSHAn koordinoima uusi raportti osoittaa, miten EU:n virastoilta saatavan tiedon avulla voidaan tukea keskinäisesti täydentävää ja synergiaa luovaa toimintaperiaatteita koskevaa päätöksentekoa. Raportissa hyödynnetään kunkin viraston alansa asiantuntemusta, käsitellään ikääntyvään työvoimaan liittyviä eri haasteita sekä tarkastellaan innovatiivisia ratkaisuja.

  • EU-OSHA esittelee esimerkkejä ikääntyvää työvoimaa koskevan työsuojelun kokonaisvaltaisen lähestymistavan toimintaperiaatteista.
  • Eurofound tarkastelee kaikenikäisten työntekijöiden työoloja, niihin liittyviä työn kestävyyttä koskevia tuloksia ja sitä, miten oikeilla toimintaperiaatteilla voidaan pidentää työelämää.
  • Cedefop selvittää, miten ammatillisen koulutuksen avulla voidaan tukea aktiivista ikääntymistä työssä.
  • EIGE valottaa ikääntyvää työvoimaa koskevaa kysymystä sukupuolinäkökulmasta ja tarkastelee miesten ja naisten kohtaamia haasteita.

Lisäksi raportissa hahmotellaan pitkän aikavälin väestösuuntausten vaikutuksia työllisyyteen ja tutkitaan elinikäistä oppimiseen osallistumista. Lopuksi raportissa kannustetaan etsimään keinoja aktiiviseen ikääntymiseen, jotta ikääntyneet työntekijät pysyisivät työelämässä aktiivisina ja osaavina.

Lue virastojen yhteinen raportti kokonaisuudessaan

Lisää tietoa hankkeesta Turvallisempaa ja terveellisempää työtä kaikenikäisille

Lisätietoa EU-OSHAn Terveellinen työ – Elämän eri vaiheissa -kampanjasta