Hoitotyöntekijöistä huolehtiminen: sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden psykososiaalisen hyvinvoinnin varmistaminen

Image

© Tatyana Gladskih - stock.adobe.com

Yli kymmenesosa EU-alueen työntekijöistä työskentelee sosiaali- ja terveysalalla, joka kattaa muun muassa sairaanhoidon ja palveluasumisen sekä sosiaalityön. Psykososiaaliset riskit ovat erityisen yleisiä alalla. Niitä ovat esimerkiksi suuri työmäärä, kolmansien osapuolten väkivalta, epäsäännölliset työajat ja työn henkinen vaativuus. Ne voivat vaikuttaa työntekijöiden henkiseen ja fyysiseen terveyteen.

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston viimeisimmässä tausta-asiakirjassa Psykososiaaliset riskit sosiaali- ja terveysalallaesitetään yleiskatsaus alan psykososiaalisiin riskeihin ja niiden yleisyyteen sekä pohditaan tehokkaita toimenpiteitä, joilla voidaan ehkäistä, vähentää ja hallita sosiaali- ja terveysalan psykososiaalisia riskejä työpaikoilla.

Lisätietoja aiheesta on verkkosivuston sosiaali- ja terveysalaa käsittelevässä osiossa.