Kohokohtia
20/05/2020

Työperäisten tule-sairauksien torjuminen tehokkaiden strategioiden, toimintalinjojen ja käytäntöjen avulla

© iStock.com/Jacob Ammentorp Lund

Mikä todella toimii työperäisten tule-sairauksien torjunnassa? Uudessa raportissa esitellään 25 erilaista aloitetta 14 maasta − valistuskampanjoista tarkastuksiin ja lainsäädäntöön − ja kerrotaan, mitä tule-sairauksien ehkäisemiseksi voidaan tehdä erityisesti pk-yrityksissä. Kuuteen niistä perehdytään muita tarkemmin ja näytetään, miten tule-sairauksia ennalta ehkäisevät toimet toimivat käytännössä. Raportti on osa laajempaa hanketta, jossa on analysoitu tule-sairauksien ennaltaehkäisyssä käytössä olevia toimintalinjoja, ohjelmia ja työkaluja sekä aihetta koskevaa kirjallisuutta ja tilastollista näyttöä.

Tutkimus paljastaa useita keskeisiä tekijöitä, jotka ovat tärkeitä tehokkaissa poliittisen tason toimissa. Niitä ovat muun muassa kaikkien sidosryhmien sitoutuminen ja osallistuminen kaikilla tasoilla, ennalta ehkäisevien toimien käyttöönoton edistäminen myönteisten kannustimien avulla ja ergonomian huomioon ottaminen.

Lataa ennaltaehkäisyn toimintalinjoja ja käytäntöjä koskeva raportti, jossa käsitellään työperäisten tuki- ja liikuntaelinsairauksien torjuntamalleja ja asiaan liittyviä tapaustutkimuksia, sekä raportin tiivistelmä

Lue raportti kirjallisuuskatsauksesta Työperäiset tuki- ja liikuntaelinsairaudet: miksi ne ovat edelleen niin yleisiä ja mitä voidaan tehdä työntekijöiden ja yritysten suojelemiseksi?

EU-OSHAn työperäisiä tule-sairauksia koskevasta tutkimuksesta on lisätietoa sitä koskevalla verkkosivulla