Ilmastonmuutosta vastaan maailman työturvallisuus- ja -terveyspäivänä

Image

© ILO

Maailman työturvallisuus- ja -terveyspäivänä muistutetaan kaikkien oikeudesta turvalliseen ja terveelliseen työympäristöön. Vuonna 2024 päivä keskittyy siihen, miten ilmastonmuutos vaikuttaa työturvallisuuteen ja -terveyteen.

EU-OSHA on sitoutunut tutkimaan ilmastonmuutoksen ja sopeutumistoimien vaikutuksia työntekijöiden työterveyteen ja -turvallisuuteen ja tarjoamaan käytännön ohjeita työperäisten riskien hallitsemiseksi. Muutamana esimerkkinä aiheeseen liittyvistä julkaisuista mainittakoon kuumassa työskentelyä käsittelevä opas, jonka saa yli 20 kielellä, ja raportti maa- ja metsätalouden työterveys- ja -turvallisuusvaikutuksista tulevaisuudessa. Ennakointihanke ja yleiskatsaus ilmastonmuutoksen vaikutuksista työterveyteen ja -turvallisuuteen ovat parhaillaan valmisteluvaiheessa.

Vähentämällä tiedollisia puutteita vahvistamme työpaikkojen turvallisuutta ja terveellisyyttä kohdatessamme ympäristöhaasteita.

Lisätietoja Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston ilmastonmuutokseen ja työsuojeluun liittyvästä työstä on tässä julisteessa.