Kohokohtia
20/08/2019

Keskustelun aloittaminen tuki- ja liikuntaelinten sairauksista työpaikalla

© EU OSHA/INSHT

”Keskustelun avauksia tuki- ja liikuntaelinten sairauksista työpaikalla käytäviä keskusteluja varten” on verraton uusi työkalu. Sitä voidaan käyttää helpottamaan työpaikalla tai koulutuksen aikana ryhmissä käytäviä keskusteluja. Välineessä on esimiehille ja työntekijöille tarkoitettuja ohjeita tuki- ja liikuntaelinten sairauksista tiedottamiseen.

Keskustelun avaukset kattavat erilaisia skenaarioita, esimerkiksi miten tuki- ja liikuntaelimistön sairauksia torjutaan erilaisissa tehtävissä, miten työantajalle kerrotaan tuki- ja liikuntaelinten sairautta koskevasta diagnoosista; miten mahdollisesti selkäkivuista kärsivälle työntekijälle puhutaan; ja miten tuki- ja liikuntaelinten sairauksia torjutaan työpaikalla, jossa työtehtävät ovat voimakkaasti eriytyneet sukupuolittain?

Hyvä tiedonkulku tuki- ja liikuntaelinten sairauksista työntekijöiden ja esimiesten välillä on olennaisen tärkeää, jotta sairauksia voitaisiin ehkäistä ja hallita asianmukaisesti. Tämän käytännön työvälineen avulla käy selväksi, miten hyödyllistä on käydä avoimia ja rakentavia keskusteluja heti, kun ongelma syntyy.

Lataa: keskustelun avauksia tuki- ja liikuntaelinten sairauksista työpaikalla käytäviä keskusteluja varten

Lue lisää tuki- ja liikuntaelinten sairauksista

Lue lisää tuki- ja liikuntaelinten sairauksien torjunnasta työpaikalla julkaisusta ”Healthy workers, thriving companies”.