Kohokohtia
02/06/2020

Älykkäät henkilönsuojaimet – työntekijöiden suojelun tulevaisuus

© EU-OSHA /Ján Kisucky / Photo Competition 2009

Älykkäiden henkilönsuojaimien sanotaan parantavan turvallisuutta ja mukavuutta työpaikoilla entistä parempien materiaalien tai elektronisten komponenttien avulla. Niiden käytölle on kuitenkin esteitä, joihin on löydettävä ratkaisu älykkäiden henkilönsuojaimien ottamiseksi onnistuneesti käyttöön työpaikoilla Euroopassa. Asiaa käsittelevässä uudessa tausta-asiakirjassa tarkastellaan tämän uuden teknologian tarjoamia mahdollisuuksia ja sen riskitekijöitä.

Organisaation tasolla toteutettavat toimenpiteet ja työntekijöiden suojaaminen kollektiivisesti tulisi aina asettaa etusijalle. Henkilönsuojainten käytöstä on kuitenkin tulossa älykäs tapa tukea näitä toimia.

Tutustu tausta-asiakirjaan, josta saat enemmän tietoa älykkäistä henkilönsuojaimista

Tutustu kehittymässä olevia riskejä koskevaan aihekohtaiseen osioomme