Skills, skills, skills! Keskeiset hetket ja oivallukset viiden viraston tapahtumasta

Image

© Cedefop

Osana Euroopan osaamisen teemavuotta Brysselissä järjestettiin 20. syyskuuta osaamista koskeva konferenssi Skills, skills, skills! Skills for people, skills for competitiveness, skills for sustainability, jossa esiteltiin tietoa, suuntauksia ja haasteita, jotka liittyvät työvoiman taitojen kehittämiseen nykyisin ja tulevaisuudessa. Keskusteluissa toistui kehotus "osaamisvallankumoukseen", jossa korostettiin osaamisen keskeistä asemaa EU:n kasvun ja kilpailukyvyn vauhdittajana. 

Edustajat Euroopan parlamentista, Euroopan komissiosta sekä työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston alaisuudessa toimivista viidestä EU:n virastosta (CedefopEurofoundEU-OSHAETF ja ELA) jakoivat arvokkaita näkemyksiään aiheesta.

Tutustu tapahtuman keskeisiin viesteihin ja päätelmiin.

Katso tallenne.

Lue lisää Euroopan osaamisen teemavuodesta.