You are here

Kohokohtia
22/08/2017

Valvonta- ja varoitusjärjestelmät havaitsevat työperäisten sairauksien ensimmäiset merkit

Varoitus- ja valvontajärjestelmien avulla voidaan havaita uusia tai kehittyviä työperäisiä sairauksia, ja ne auttavat täydentämään ammattitauteja koskevia virallisia lukuja. Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto on käynyt läpi varoitus- ja valvontakäytäntöjä koskevan vähäisen kirjallisuuden, jotta tiedettäisiin, mitä hyötyä niistä on.

Käytännöt voivat auttaa kohdentamaan työpaikan toimia ja ennaltaehkäisyä.

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston katsauksessa annetaan esimerkkejä hyvistä käytännöistä ja korostetaan, että niihin on tärkeää sisällyttää paremmin työpaikan riskinarviointi, parantaa tiettyjen työntekijäryhmien ja sairauksien käsittelyä ja tavoittaa oikeat toimijat, jotta näistä järjestelmistä voitaisiin hyötyä mahdollisimman paljon.

Lataa koko raportti

Lisätietoa vaarallisista aineista ja työperäisistä sairauksista

Lisätietoa uusien ja kehittyvien työsuojeluriskien seurannan merkityksestä