Turvallisuus ja hyvinvointi työssä ja kotona: sinulla on oikeus voida hyvin

Image

© len44ik - stock.adobe.com

Työskentely turvallisessa ympäristössä ja laatuaika perheen kanssa saattavat vaikuttaa etuoikeuksilta. EU:ssa nämä oikeudet kuuluvat kuitenkin kaikille työntekijöille.

Työntekijän hyvinvointi on yksi EU:n prioriteeteista ja siihen kuuluvat muun muassa viikoittaisen työajan rajoittaminen 48 tuntiin sekä riittävän vapaa-ajan takaaminen lepoa ja yksityiselämään keskittymistä varten työpäivien välillä. 

Olennaisia hyvinvoinnille ovat myös turvallisuutta ja terveyttä koskevien vähimmäisvaatimusten noudattamisen varmistaminen sekä turvattu oikeus nostaa esille epäkohtia. 

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin ja sen toimintasuunnitelman tavoitteena on tukea uraan keskittymistä ja täysipainoista elämää, jotta työntekijän ei tarvitse valita vain jompaakumpaa.

Lue lisää työntekijän oikeuksista ja Tehdään siitä totta! -kampanjasta. 

Tutustu EU-OSHA:n julkaisuihin, jotka liittyvät turvalliseen ja terveelliseen etätyöhön.