Työsuojelun ehkäisevien palvelujen merkitys parempien työsuojelukäytäntöjen ja työsuojelumääräysten jatkuvan noudattamisen varmistamisessa

Image

© Dušan Cvetanović - PEXELS

Työsuojeluammattilaisten on täytynyt pysyä mukana muutoksessa ja mukauttaa käytäntöjään. Uudessa selvityksessä tarkastellaan työsuojelun ehkäisevien palvelujen merkitystä työsuojelunormien noudattamisen tukemisessa Euroopan unionissa. Asiakirjassa yksilöidään tietämyksen puutteita työsuojelun ammattikäytännöissä ja alan merkittävimpiä kysymyksiä sekä politiikan ja tutkimuksen haasteita.

Työsuojelupalveluista saadut kokemukset vaihtelevat jäsenvaltioittain. Tämä käy ilmi Euroopan yrityksille uusista ja kehittyvistä riskeistä tehdyn kyselytutkimuksen (ESENER) analyysista. Ongelmia on ilmennyt muun muassa palvelujen laadussa. Haasteena on myös työsuojelupalvelun riippumattomuuden väheneminen ja yritysten omien etujen korostuminen.

Tutustu selvitykseen Työsuojelun ehkäisevät palvelut / työsuojeluasiantuntijat Euroopassa

Lue OSHWikin artikkeli Analyysi ESENER 3 -tutkimuksen tuoksista, jotka koskevat työterveyttä ja työturvallisuutta tukevia työsuojelun ehkäiseviä palveluja Euroopassa.

Tutustu aihekohtaiseen osioon työsuojelumääräysten noudattamisen parantamisesta