Kohokohtia
15/09/2020

Työpaikoista turvallisempia OiRAn avulla covid-19-pandemian aikana: esimerkkitapaus Ranskasta

 © EU-OSHA

Miten pienyrityksiä voidaan auttaa suojelemaan työntekijöitään etenkin vallitsevassa ennennäkemättömässä terveyskriisissä, jonka covid-19-tauti on saanut aikaan? Ranskassa tilanteeseen on vastikään löydetty nerokas avustusjärjestelmään perustuva ratkaisu.
Yrityksiä, jotka työllistävät vähemmän kuin 50 työntekijää, kannustettiin toukokuussa investoimaan ennalta ehkäiseviin ratkaisuihin, esimerkiksi covid-19-taudin varalta. Investointien kustannuksista korvattiin enintään 50 prosenttia kansallisen sairausvakuutusjärjestelmän Assurance Maladie - CNAM myöntämillä avustuksilla. Avustuksen hakemisen edellytyksenä oli, että yritys on tehnyt työpaikan riskinarvioinnin, jonka tekemiseen suositeltiin vuorovaikutteisen riskinarvioinnin verkkotyökalua (OiRA).
Tähän mennessä OiRA-verkkotyökalujen avulla on Ranskassa tehty yli 7 000 työpaikan riskinarviointia eri aloilla, kuten tieliikennekuljetusten alalla, hotelli- ja ravintola-alalla ja vähittäismyynnissä.
Syyskuussa käynnistetään uusi avustuskampanja, ja sitä varten Ranskan kansallinen työtapaturmien ja ammattitautien ehkäisyn tutkimus- ja työturvallisuuslaitos (INRS) valmistautuu julkaisemaan uusia riskinarvioinnin työkaluja, muun muassa toimisto- ja etätyöhön sekä lihakauppoja, kalamyymälöitä, leipomoita ja monia muita aloja varten.
Tämä esimerkkitapaus kansallisesti toteutetusta kampanjasta voi innoittaa muita OiRA-yhteisön jäseniä järjestämään vastaavia hankkeita.
Tutustu Ranskassa käytössä olevaan yhdeksään OiRA-työkaluun ja muissa maissa käytettäviin lukuisiin alustoihin.