Tekoälyyn perustuvat työntekijöiden johtamisjärjestelmät yleistyvät – mitä merkitystä sillä on työsuojelulle?

Image

Vector created by fullvector - freepik

Yhä useammat yritykset siirtyvät tekoälyyn perustuviin työntekijöiden johtamisjärjestelmiin lisätäkseen tehokkuutta ja tuottavuutta tai tunnistaakseen työsuojeluriskejä. Kyseisten järjestelmien avulla seurataan työntekijöiden suoriutumista ja tehtäviin sitoutumista tai aikataulutetaan ja jaetaan töitä automaattisesti.

Tuoreessa raportissa kuvaillaan näiden uusien henkilöstöjohtamisen muotojen piirteitä, kartoitetaan niiden käyttöä eri puolilla Eurooppaa, tarkastellaan niistä aiheutuvia seurauksia työntekijöille ja analysoidaan sovellettavaa sääntelykehystä. Siinä on myös suosituksia ihmiskeskeisten järjestelmien kehittämiseksi ja käyttämiseksi työpaikoilla. Tulevassa täydentävässä raportissa keskitytään näistä johtamisjärjestelmistä työterveyteen ja -turvallisuuteen aiheutuviin vaikutuksiin.

Lue tekoälyä työntekijöiden johtamisessa käsittelevä raportti ja sen tiivistelmä

Tutustu toimintapoliittisiin katsauksiin, joissa käsitellään tekoälyä työntekijöiden johtamisessa sekä kartoitetaan siihen liittyviä määritelmiä, sen käyttöä ja vaikutuksia sekä tekoälyä työntekijöiden johtamisessa ja siihen liittyviä nykyisiä ja tulevia säännöksiä

Tutustu muihin julkaisuihin, joissa käsitellään uusia henkilöstöjohtamisen muotoja

Lisätietoa työn digitalisointia koskevasta hankkeesta