Kohokohtia
25/08/2020

Työperäisten vammojen, kuolemien ja sairauksien hinta

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Työperäisistä vammoista, sairauksista ja kuolemista aiheutuu merkittäviä kustannuksia yksittäisille henkilöille, työnantajille, valtioille ja yhteiskunnalle. Kuinka kustannuksia voitaisiin kuitenkin luotettavasti arvioida?

Saadakseen paremman käsityksen näiden ongelmien aiheuttamasta taloudellisesta haitasta virasto tarkasteli tutkimuksessaan viittä EU:n jäsenvaltiota, jotka käyttivät kahta erilaista tapaa kustannusten arvioimiseen.

Lue tutkimusraportin yhteenveto tai katso PowerPoint-esitys saadaksesi tietoa tutkimuksen tuloksista. Kumpikin on saatavilla useilla eri kielillä.

Lue lisää siitä, miksi työterveys ja -turvallisuus ovat eduksi liiketoiminnalle