Psykososiaaliset riskit ja niiden vaikutus heikossa sosioekonomisessa asemassa olevien työntekijöiden mielenterveyteen

Image

© peopleimages.com - stock.adobe.com

Työmarkkinoiden muuttuminen aiheuttaa monille ihmisille stressiä, ahdistusta ja muita mielenterveysongelmia. Heikossa sosioekonomisessa asemassa olevat työntekijät ovat erityisen alttiita työpaikkaan liittyville psykososiaalisille riskeille, ja covid-19-pandemia ja digitalisaation aikaansaama kehitys ovat pahentaneet tilannetta.

EU-OSHA analysoi uudessa raportissa aihetta koskevaa eurooppalaista tutkimusta, tekee johtopäätöksiä ja esittää toimintapoliittisia suuntaviivoja. Julkaisussa esitellään hyviä käytäntöjä, joita on otettu käyttöön joko koko organisaatiossa tai alakohtaisesti ja joilla on onnistuttu ehkäisemään ja hallitsemaan heikossa sosioekonomisessa asemassa oleviin työntekijöihin kohdistuvia psykososiaalisia riskejä.

Lisätietoja on raportissa ja sen tiivistelmässä Heikossa sosioekonomisessa asemassa olevien työntekijöiden altistuminen psykososiaalisille riskeille ja seuraukset mielenterveydelle.

Työhön liittyvistä psykososiaalisista riskeistä on lisätietoa päivitetyssä verkko-osiossa psykososiaaliset riskit ja stressi työssä.

Kiinnostaako toinen näkökulma? Tutustu Eurofoundin uuteen raporttiin psykososiaalisista riskeistä työntekijöiden hyvinvoinnille: Covid-19-pandemiasta saadut opetukset