Kohokohtia
20/11/2019

Psykososiaaliset riskit ja istuminen ovat usein ilmoitettuja riskitekijöitä vuoden 2019 ESENER -kyselytutkimuksessa

photo: Aline Dassel via https://pixabay.com/

Hankalien ihmisten kohtaaminen, toistuvat käsivarsien ja käsien liikkeet sekä ihmisten tai raskaiden kuormien nostaminen ja siirtäminen ovat edelleen yritysten usein ilmoittamia riskitekijöitä, joille työntekijöiden terveys altistuu kaikkialla Euroopassa. Tämä käy ilmi kolmannen Euroopan yrityksille tehdyn uusia ja kehittyviä riskejä selvittävän kyselytutkimuksen (ESENER-3) ensimmäisistä tuloksista.

Tulokset perustuvat vuonna 2019 toteutettuihin haastatteluihin, joita tehtiin yli 45 000 yrityksessä eri kokoluokista ja kaikilta toiminnan aloilta 33 Euroopan maassa.

Vuoden 2019 kyselytutkimuksen lisäkysymykset valaisevat työterveyden ja -turvallisuuden uusia riskejä, kuten digitalisaation ja pitkittyneen istumisen vaikutusta. Istuminen on ESENER-3:n mukaan nyt kolmanneksi yleisin eurooppalaisten yritysten ilmoittama riskitekijä.

Kun tuloksia vertaillaan vuoden 2014 2014 ESENER-2-kyselytutkimuksen tuloksiin, on nähtävissä maakohtaisia ja EU-tason suuntauksia – ei pelkästään riskitekijöiden osalta, vaan myös työsuojelun hallinnan ja siihen myötävaikuttavien tekijöiden ja sen esteiden osalta. Työntekijöiden osallistuminen esimerkiksi psykososiaalisten riskien hallintaan on vähentynyt useissa maissa, vaikka osallistava lähestymistapa on tunnistettu tärkeäksi näiden yhä yleistyvien riskien käsittelyssä. Toisaalta on rohkaisevaa, että niiden yritysten osuus, jotka tekevät riskinarvioinnin, on kasvanut joissakin maissa.

Tämä ainutlaatuinen tietolähde on korvaamaton työväline, joka on suunniteltu antamaan tietoa uusien toimintalinjojen kehittymisestä ja tehostamaan työsuojeluasioiden käsittelyä työpaikoilla. Uusia julkaisuja ja uusi grafiikkatyökalu tutkimustuloksen katseluun tulee saataville vuodesta 2020 alkaen.

Lue lisää ESENER-3-tutkimuksen tuloksista

Saat verkkosivultamme lisätietoja ESENER-kyselytutkimuksesta