Kohokohtia

Back to highlights

Psykososiaalinen terveys ja TULE-sairaudet liittyvät toisiinsa – tutkimus osoittaa syyt

Image

EU-OSHAn julkaisemassa uudessa tutkimuksessa on näyttöä siitä, että psykososiaalisten riskitekijöiden sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksien (TULE-sairauksien) välillä on yhteys.

Henkisestä hyvinvoinnista Euroopasta saatujen viimeisimpien tietojen perusteella tutkijat arvioivat, miten psykososiaaliset riskit voivat myötävaikuttaa TULE-sairauksiin ja pahentaa niitä ja miten TULE-sairaudet liittyvät psykososiaalisiin riskitekijöihin. Tutkijat antavat suosituksia tehokkaista tavoista TULE-sairauksien ehkäisemiseksi. He käsittelevät myös sitä, miten työnantajien ja työtovereiden varhaiset toimet ja tuki voivat helpottaa työntekijöiden paluuta töihin TULE-sairauksiin liittyvän sairausloman jälkeen.  

Saatavana on suosituksia myös työntekijöiden suojelemiseksi näiden siirtyessä tekemään etätyötä.

Lisätietoja saa tutkimusraporteistamme ja niiden tiivistelmistä:

Lisätietoa psykososiaalisista riskeistä Työn keventämisen keinot käyttöön -kampanjan teemaosiossa.