Työturvallisuuden ja työterveyden suojelu kestävissä toimitusketjuissa

Image

© Miha Creative - stock.adobe.com

Kestävyyteen tähtäävä kehitys – kuten kiertotalouden tai kestävän sopimustoiminnan edistäminen – voi vaikuttaa suoraan työterveyteen ja -turvallisuuteen.

Jotta voidaan varmistaa turvalliset ja terveet työolot Euroopan vihreän siirtymän aikana vuoteen 2040 mennessä, on olennaisen tärkeää sisällyttää työterveys- ja työturvallisuusnäkökohdat vankasti kestävyysaloitteisiin kaikilla asiaankuuluvilla politiikan aloilla.

Lue lisää työterveydestä ja -turvallisuudesta kestävissä toimitusketjuissa uudesta tausta-asiakirjasta Työterveyden ja -turvallisuuden seuranta ja parantaminen toimitusketjuissa kestävyyden arviointikehysten avulla

Tutustu kiertotaloutta käsittelevään aihekohtaiseen osioon.