You are here

Kohokohtia
14/03/2018

Työperäisten sairauksien ehkäisy: EU-OSHAn verkkosivuston uusi osio

Tuoreiden arvioiden mukaan työperäiset sairaudet aiheuttavat vuosittain noin 200 000 kuolemaa Euroopassa. Työperäiset terveysongelmat ja vammat maksavat Euroopan unionille 476 miljardia euroa vuodessa. Tämä summa voitaisiin säästää oikeiden työsuojelustrategioiden, -periaatteiden ja -käytäntöjen avulla. EU-OSHA pitää ensiarvoisen tärkeänä herättää tietoisuutta näistä sairauksista, mukaan lukien työperäiset syövät.

EU-OSHAn tutkimustyön tavoitteena on tarjota näyttöä toimintalinjojen pohjaksi ja levittää ennaltaehkäisyn ja kuntoutuksen hyviä käytäntöjä. Viimeaikainen EU-OSHAn tutkimustyö on keskittynyt työsuojelun varoitusjärjestelmiin ja sairauden esiintymisen indikaattorien järjestelmiin, biologisista tekijöistä aiheutuviin työperäisiin sairauksiin sekä työntekijöiden kuntoutukseen ja työhönpaluuseen syöpähoitojen jälkeen.

Uudessa verkkosivuston osiossa on lisätietoja EU-OSHAn hankkeista, jotka koskevat työperäisiä sairauksia