Työturvallisuuden ja -terveyden ennaltaehkäisevät palvelut ammattilaisten näkökulmasta

Image
ENSHPO

© crizzystudio - stock.adobe.com

Työturvallisuuden ja työterveyden ammattilaiset tuovat esiin uudessa muistiossa ennaltaehkäisevien palvelujen etuja ja heikkouksia eri Euroopan maissa. Asiakirjassa on asiantuntijoiden näkökulma ajankohtaiseen keskusteluun sisäisten ja ulkoisten ennaltaehkäisevien palvelujen roolista työsuojelumääräysten noudattamisen varmistamisessa.

Siinä kannustetaan kehittämään ennaltaehkäiseviä palveluja esimerkiksi yhdenmukaistamalla enemmän ammattilaisille annettavaa koulutusta koko Euroopassa, tukemalla perus- ja asiantuntijatasolla työterveyden ja -turvallisuuden ammattilaisten osallistumista organisaatioissa sekä investoimalla enemmän tutkimukseen ja tietojen saatavuuteen.

Tietoja kerättiin terveys- ja turvallisuusalan ammattilaisilta, jotka kuuluvat Euroopan turvallisuus- ja terveysalan ammattiyhdistysten verkostoon ( ENSHPO).

Lisätietoja on asiakirjassa työturvallisuuden ja -terveyden ennaltaehkäisevistä palveluista ammattilaisten näkökulmasta

Tutustu osioon työterveys- ja työturvallisuusmääräysten noudattamisen parantamisesta