Kohokohtia
09/06/2020

Työperäisten tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäiseminen: tutkimuksen ja hyvien käytäntöjen tuloksia

© iStock.com/andresr

Uusi raportti vetää yhteen EU-OSHAn monivuotisen hankkeen havainnot. Hankkeessa perehdytään työperäisten tuki- ja liikuntaelinsairauksien (TULES) ehkäisemiseen liittyvään tutkimukseen, linjauksiin ja käytäntöihin. Hankkeen tavoitteena on tukea strategioita tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisemiseen, sillä ne ovat erittäin yleinen työterveysriski eurooppalaisilla työpaikoilla.

Raportissa esitellään sekä linjausten että työpaikkojen tasolla esiintyviä puutteita ja annetaan lisätietoa syistä, joiden vuoksi TULES-sairaudet ovat yhä merkittävä ongelma tehdyistä ehkäisytoimista huolimatta. Siihen sisältyy myös suosituksia nykyisten käytäntöjen puutteisiin vastaamiseksi, jonka keskeisiksi keinoiksi on nostettu asiaan liittyvä lainsäädäntö ja ohjeistus sen täytäntöönpanossa, riskinarvioinnin, sairauksien ehkäisyn ja ergonomian korostaminen, hyvien käytäntöjen jakaminen ja työntekijöiden osallistaminen.

Lisätietoa saat raportista ja sen tiivistelmästä. Työperäiset tuki- ja liikuntaelinsairaudet: tutkimuksesta käytäntöön. Mitä voidaan oppia?

Tutustu tuki- ja liikuntaelinsairauksien tutkimukseen keskittyvään verkkosivuun saadaksesi lisätietoa