OSHVET tuo työturvallisuus- ja työterveyskysymykset ammattikouluihin

Image

© Parilov/ stock.adobe.com

Meneillään olevaan Euroopan osaamisen teemavuoteen liittyvä Euroopan ammattitaitoviikko järjestetään 23.–27. lokakuuta 2023. Ammattitaitoviikon tarkoituksena on edistää ammatillista koulutusta houkuttelevana ura- ja oppimispolkuna. Siksi nyt onkin täydellinen hetki tutustua EU-OSHAn OSHVET-hankkeeseen. Hankkeen tarkoituksena on lisätä tietoisuutta työturvallisuuden ja työterveyden merkityksestä ammatillisten oppilaitosten opettajien ja opiskelijoiden keskuudessa eri puolilla Eurooppaa. 

Esimerkkinä OSHVET-aloitteista mainittakoon esimerkiksi hanke, jossa työsuojelu- ja työterveyskysymykset pyritään integroimaan ammatilliseen koulutukseen interaktiivisten resurssien ja ergonomiakurssin avulla Belgiassa, ja ”Dig-i-Ready”-hanke, jolla tuetaan erityistarpeisia oppijoita osallistavan digitaalisen koulutuksen edistämiseksi Bulgariassa. 

Muita aloitteita ovat esimerkiksi Kosovon osaamiskeskusten valmiuksien kehittämisohjelmat työturvallisuuden ja työterveyden alalla sekä vuosien 2021–2025 Ranskan kansallinen työterveys- ja turvallisuussuunnitelma, jossa painotetaan työturvallisuus- ja työterveystoimien sisällyttämistä ammatilliseen peruskoulutukseen nuorten oppisopimuskoulutettavien turvallisuuden parantamiseksi. 

Suomessa tehty tutkimus osoitti, että 60 prosenttia ammatillisten oppilaitosten oppilaista on havainnut työturvallisuusriskejä harjoittelupaikoillaan. Tämän seurauksena järjestettiin kampanja, jossa opiskelijoita kannustettiin tuomaan rohkeasti esiin työpaikkojen työturvallisuuteen liittyvät epäkohdat.

Seuraa OSHVET-aloitteita ja tutustu  Euroopan ammattitaitoviikon tapahtumiin.