Kohokohtia
07/08/2019

Työsuojeluriskit ja miten niitä ehkäistään: 25 vuotta tietoisuuden lisäämistä

EU-OSHAn tehtävään kuuluu keskeisesti tietoisuuden lisääminen työntekijöihin kohdistuvista riskeistä ja siitä, miten niitä ehkäistään. Viimeisten 25 vuoden aikana virasto ja sen kumppanit ovat tavoittaneet kohdeyleisönsä Terveellinen työ -kampanjoiden, Euroopan työsuojeluviikon sekä monen muun tietoisuutta lisäävän toimen avulla.

Kohdeyleisön mukaan saaminen on tärkeää tietoisuuden lisäämisessä ja turvallisten ja terveiden työpaikkojen edistämisessä Euroopassa. Napo — tuo työsuojelun iloinen mestari — tekee juuri sitä. Elokuvasarjassa, jossa ei käytetä mitään tiettyä kieltä, hän lähestyy tärkeitä asioita huumorin keinoin.

Lue uusi artikkelimme EU-OSHAn tietoisuuden lisäämisen toimista

Tutustu meneillään olevaan työsuojelukampanjaamme

Tutustu Napoon ja elokuvan taustalla olevaan työsuojeluorganisaatioiden yhteenliittymään