Kohokohtia
26/02/2020

OiRA – maailmanlaajuinen autonvalmistaja hyödyntää työpaikan riskinarviointityökalun monipuolisuutta

© EU-OSHA / Filip De Smet

Uusi tapaustutkimuksemme osoittaa, kuinka monikansallinen autonvalmistaja on mukauttanut EU-OSHAn vapaasti saatavilla olevan vuorovaikutteisen riskinarvioinnin verkkotyökalun (OiRA) omiin tarpeisiinsa. Tuloksena on saatu pitkälle yksilöllisiin tarpeisiin kehitetty kustannustehokas ratkaisu koko yrityksen kattavaan työsuojeluriskien arviointiin.

Lähestymistapa mahdollistaa työntekijöiden osallistumisen ja välineen käyttöönoton maailmanlaajuisesti, ja se voidaan siirtää mille tahansa suurelle yritykselle, joka pyrkii parantamaan riskienhallintaa ja standardoimaan sen.

Katso lisätiedot tapaustutkimuksesta

Lisätietoja OiRA-hankkeesta