Kohokohtia
10/09/2020

Miten työssä käytettävät tukirankalaitteet myötävaikuttavat TULE-sairauksien ehkäisyyn?

Source: XoTrunk – INAIL/Italian Institute of Technology (IIT) project on collaborative exoskeletons

Puettavat tukirangat eli eksoskeletonit ovat laitteita, joilla voidaan vähentää työn fyysistä kuormittavuutta. Ne voivat olla ratkaisu, kun muista teknisen, organisatorisen tai ergonomisen suunnittelun toimista ei ole riittävästi hyötyä. Niiden käyttö on kuitenkin vielä vähäistä. Ihmiskeskeinen suunnittelu ja biomekaaninen riskinarviointi ovat etusijalla, jotta varmistettaisiin näiden laitteiden myönteinen vastaanotto sekä laajempi käyttö ja tehokkuus tuki- ja liikuntaelinsairauksien (TULE-sairauksien) ehkäisyssä.

Tuoreessa artikkelissa tarkastellaan tukirankalaitteista yhteisessä INAIL-IIT-hankkeessa saatuja tuloksia ja niiden potentiaalin maksimointia TULE-sairauksien vähentämiseksi.

Lataa tausta-asiakirja työskentelyyn tarkoitetuista tukirankalaitteista sekä TULE-sairauksien ehkäisemisestä

Tutustu tukirankalaitteiden käytön vaikutukseen työsuojelussa

Lue lisää EU-OSHAn TULE-tutkimuksesta