Kohokohtia
04/06/2020

Uusi OiRA-työväline tukee työpaikoilla covid-19:stä tehtävää riskinarviointia

Samalla kun covid-19:n aiheuttamia rajoituksia aletaan purkaa eri puolilla Eurooppaa, monissa yrityksissä ja organisaatioissa pohditaan, miten työpaikalle palataan turvallisesti. OiRA on EU-OSHAn kehittämä räätälöity vuorovaikutteinen riskinarvioinnin alusta, joka on suunniteltu tukemaan siirtymävaihetta.

Vuorovaikutteinen työväline auttaa tunnistamaan, arvioimaan ja hallitsemaan covid-19:ään liittyviä riskejä, jotta työntekijät voisivat palata turvalliseen ja terveelliseen ympäristöön. Työväline kattaa monenlaisia tilanteita, kuten ohjeita siitä, mitä tehdä, jos työntekijällä on covid-19:n oireita, tai miten taataan fyysinen etäisyys työpaikalla ja hallinnoidaan tiloissa käyviä ulkoisia palveluntarjoajia.

Covid-19-työväline on kansallisten OiRA-kumppaneiden saatavissa, ja se mukautetaan kansallisiin säännöksiin ja tilanteisiin. Joillakin toimialoilla OiRAn suosituksia on täydennettävä alakohtaisten vaatimusten mukaisiksi.

Kokeile OiRAn covid-19:n riskinarvioinnin työkalua

Lisää aineistoa ja alakohtaisia ohjeita on saatavilla covid-19-sivullamme