Kohokohtia

Back to highlights

Uusi lainsäädäntöehdotus eurooppalaisten työntekijöiden suojelemiseksi asbestilta

Image

© European Parliament EMPL Committee

Euroopan komissio hyväksyi 28. syyskuuta 2022 tiedonannon ja esitti lainsäädäntöehdotuksen työntekijöiden suojelemisesta asbestialtistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta ja asbestialtistuksesta työssä annetun direktiivin 2009/148/EY muuttamisesta. Tarkoituksena on saattaa nykyinen työperäisen asbestialtistumisen sitova raja-arvo viimeisimmän tieteellisen ja teknisen kehityksen tasalle.

Asbesti on erittäin vaarallinen syöpää aiheuttava aine, ja vaikka se kiellettiin EU:ssa vuonna 2005, se on edelleen merkittävä uhka kansanterveydelle ja työntekijöille erityisesti rakennus-, kunnostus- ja jätealalla. Vanhoista asbestiasennuksista johtuvien ongelmien ratkaiseminen edellyttää yhdennettyä lähestymistapaa useilla politiikan aloilla, kuten työturvallisuuden ja työterveyden alalla.

Komissio ja EU-OSHA kehottavat verkostojaan ja sidosryhmiään osallistumaan aloitteisiin, joilla pyritään pääsemään asbestista kokonaan eroon ja suojelemaan asbestille mahdollisesti altistuvien työterveyttä ja työturvallisuutta. 

Lue Euroopan komission lehdistötiedote ja tutustu erilaisiin materiaaleihin.

EU-OSHAn laatimissa vaarallisia aineita koskevissa käytännön työkaluissa ja ohjeissa on yli 70 asbestiin ja työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvää tietolähdettä.

OSHwiki-artikkelissa kerrotaan asbestin historiasta ja sen vaikutuksista terveyteen.