EU:n uudesta kyselystä ilmenee, että työperäinen stressi on lisääntynyt Euroopassa covid-19-pandemian alkamisen jälkeen

Image

Useampi kuin neljä kymmenestä työntekijästä (44 prosenttia) kertoi työstressinsä pahentuneen pandemian seurauksena EU-OSHAn tekemässä työntekijöille suunnatussa kyselyssä OSH Pulse – Työterveys ja -turvallisuus työpaikalla pandemian jälkeen.

EU-OSHA julkaisee kyselyn tulokset Maailman mielenterveyspäivänä 10. lokakuuta. Niistä saadaan tietoa työntekijöiden kohtaamista henkisistä ja fyysisistä stressitekijöistä sekä työterveys- ja -turvallisuustoimenpiteistä, joita vastaajien työpaikoilla on toimeenpantu.

Lähes puolet vastaajista (46 prosenttia) ilmoitti kokevansa kovia aikapaineita tai olevansa ylityöllistetty. Muita stressiä aiheuttavia tekijöitä ovat heikko viestintä tai yhteistyö organisaation sisällä sekä se, että työtahtiin tai työprosesseihin ei voi itse vaikuttaa. Melko suuri osa työntekijöistä raportoi useista työperäisistä terveysongelmista, jotka liittyvät yleisesti stressiin: vastaajista 30 prosenttia ilmoitti, että työ on aiheuttanut tai pahentanut ainakin yhtä terveysongelmaa (yleistä uupumusta, päänsärkyä, silmien rasittumista, lihasongelmia tai kipua).

Mielenterveydestä puhuminen ei kuitenkaan ole enää tabu. 50 prosenttia työntekijöistä katsoi, että pandemia on helpottanut siitä puhumista töissä. Kaikki työntekijät eivät kuitenkaan mielellään puhu henkisestä olostaan. Vaikka 59 prosenttia kertoi pystyvänsä puhumaan mielenterveydestään esimiehelleen, 50 prosenttia oli huolissaan siitä, että mielenterveysongelmista kertominen saattaisi vaikuttaa kielteisesti uraan.

Kysyttäessä työpaikan tarjoamista aloitteista tai toimista riskien ehkäisemiseksi tai pienentämiseksi 42 prosenttia vastaajista kertoi, että heidän työpaikallaan on tarjolla tietoa ja koulutusta hyvinvoinnin ja stressinhallinnan aloilla. Lisäksi tarjolla on mahdollisuuksia neuvontaan ja psykososiaaliseen tukeen (38 prosenttia) sekä tietoisuutta lisääviä ja muita toimia työterveyden ja -turvallisuuden alalla (59 prosenttia).