Kohokohtia
05/12/2019

Vaarallisten aineiden verkkotyökalusta on nyt saatavana seitsemän maakohtaista versiota

Yksi monista vuosien 2018–2019 Terveellinen työ -kampanjan resursseista on EU-OSHAn verkkotyökalu vaarallisista aineista ja kemikaaleista. Sen tarkoituksena on tarjota yrityksille niiden tarvitsemaa tietoa ja neuvoja asiaankuuluvien terveys- ja turvallisuusvaarojen arvioimiseksi ja hallitsemiseksi. 

Tämä interaktiivinen verkko-opas on suunnattu erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille, joilla ei ole vaarallisten aineiden erityistietämystä. Se tarjoaa yksilöityä ja ymmärrettävää taustatietoa muun muassa riskeistä, merkinnöistä, lainsäädännöstä ja ehkäisevistä toimenpiteistä sekä niitä koskevista hyvistä käytännöistä.

Verkko-opas luo myös kyselyn perusteella raportin kunkin yksittäisen yrityksen vaarallisten aineiden hallinnan tilanteesta. Raportti sisältää suosituksia parannuksista. 

Englanninkielisen EU-version lisäksi työkalu on saatavilla jo Islannin, Norjan ja Portugalin maakohtaisina versioina. Valmisteilla ovat myös seuraavien maiden versiot: Itävalta, Romania, Slovenia ja Viro.

Tutustu verkkotyökaluun vaarallisista aineista

Tutustu verkkosivustomme osioon vaarallisista aineista