Kohokohtia
22/01/2019

Uutta tietoa altistumisesta vaarallisille aineille työssä

Tässä julkaisussa kuvataan, miten on kehitetty sellaisia uusia menetelmiä, joilla arvioidaan vaarallisille aineille EU:ssa altistuvien työntekijöiden määrää ja altistumisen laajuutta. Tutkimuksen tarkoituksena on tunnistaa aineet ja alat, jotka aiheuttavat työntekijöille suurimmat riskit, ja tutkia suuntauksia eri aikoina.

Tarkoituksena oli laatia yleiskatsaus vaarallisten aineiden käytöstä sekä luoda menetelmä, jota voitaisiin käyttää toistuvasti seuraamaan tulevia suuntauksia ja kehityskulkuja.

Lue tiivistelmä

Koko raportti on saatavilla OSHwikissä

Tutustu PowerPoint-esitykseen

Tutustu Terveellinen työ – tunnista ja hallitse kemialliset tekijät -verkkosivustoon.