Kohokohtia
17/01/2019

Uusissa maaraporteissa tarkastellaan mikro- ja pienyritysten lähestymistapaa työsuojeluun kaikkialla EU:ssa

EU-OSHAn viimeisimmissä maaraporteissa tarkastellaan työsuojelujärjestelyjä mikro- ja pienyrityksissä eri talouden aloilta yhdeksässä EU:n jäsenvaltiossa: Belgia, Italia, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Tanska, Viro ja Yhdistynyt kuningaskunta.

Yhdessä maaraporttien sarjassa tarkastellaan työsuojelukokemuksia työntekijöiden ja omistajien/johtajien näkökulmasta, ja siitä käyvät ilmi vallitsevat asenteet ja motivaatiot työsuojeluun. Toinen sarja tarjoaa katsauksen siihen, miten välittäjäorganisaatiot, viranomaiset ja työsuojelulaitokset voivat tukea työsuojelua mikro- ja pienyrityksissä, tutkimalla, mikä toimii ja mikä ei erilaisissa kansallisissa ja sosioekonomisissa yhteyksissä.

Mukaan liitetyt PowerPoint-esitykset tarjoavat katsauksen EU-OSHAn laajempaan mikro- ja pienyrityksiä koskevaan hankkeeseen ja siihen, miten tehdyt havainnot voivat edistää tehokkaiden toimintalinjojen ja strategioiden kehittämistä mikro- ja pienyrityksiä varten, jotka ovat haavoittuvimmassa asemassa olevia yrityksiä Euroopassa.

Tarkastele hankkeen havaintoja ja maaraportteja:

Työsuojelu mikro- ja pienyrityksissä EU:ssa: työpaikan näkökulma

Politiikasta käytäntöön: työsuojelua mikro- ja pienyrityksissä tukevat toimintaperiaatteet, strategiat, ohjelmat ja toimet

Katso työsuojelun asiantuntijoille ja muille kuin työsuojelun asiantuntijoille tarkoitettuja esityksiä mikro- ja pienyrityksiä koskevan hankkeen tiivistelmästä

Lue lisää työsuojelusta mikro- ja pienyrityksissä

Unsplash-sivustolla olevat valokuvat: Shridhar Gupta