Kohokohtia

Back to highlights

Keskeistä tietoa tuki- ja liikuntaelinsairauksista ja työvoiman monimuotoisuudesta

Image

© iStockphoto / FatCamera

Naiset, hlbti-henkilöt ja maahanmuuttajat altistuvat muita työntekijäryhmiä useammin työperäisille riskitekijöille, jotka voivat aiheuttaa tai pahentaa tuki- ja liikuntaelinsairauksia.

Terveellinen työ -kampanjan tietolehtisessä annetaan lisätietoa kunkin ryhmän kohtaamista riskitekijöistä. Tietolehtinen on saatavana Työn keventämisen keinot käyttöön -kampanjasivustolla. Siinä kiinnitetään erityisesti huomiota psykososiaalisiin riskeihin, joihin lukeutuvat kiusaaminen, häirintä, syrjintä ja solvaaminen.

Nelisivuisessa lehtisessä kerrotaan myös keskeisestä EU:n lainsäädännöstä ja annetaan esimerkkejä aloitteista ja yrityskäytännöistä, joilla pyritään ehkäisemään TULE-sairauksia näissä työntekijäryhmissä.

Tutustu tietolehtiseen

Lisätietoa ja -materiaaleja saat kampanjasivuston työntekijöiden moninaisuutta käsittelevästä osiosta

Lisätietoa kampanjasta: Työn keventämisen keinot käyttöön!

Share this on: