Työsuojelusta huolehtiminen majoitus- ja ravitsemisalalla

Image

© shorex.koss - stock.adobe.com

Majoitus- ja ravitsemistoiminta on EU:n talouden kannalta olennaisen tärkeää. 98 prosenttia tällä alalla toimivista yrityksistä on mikroyrityksiksi luokiteltavia perheyrityksiä.

Työsuojeluriskejä on alalla paljon. Niitä ovat muun muassa toistuvat käden tai käsivarren liikkeet, liukastumiset, kompastumiset ja kaatumiset, koneiden käyttöön liittyvät onnettomuusriskit, asiakastyöhön liittyvät psykososiaaliset riskit sekä tiukat aikataulut. Alalla säännöllisesti tehtävien riskinarviointien määrä on hieman EU:n keskiarvon alapuolella, mutta luvut vaihtelevat suuresti jäsenvaltiosta toiseen.

EU-OSHAn kyselytutkimuksessa Euroopan yrityksille uusista ja kehittyvistä riskeistä (ESENER) pureuduttiin tähän aiheeseen ja tutkittiin, miten eurooppalaiset organisaatiot hallitsevat työpaikkojen terveys- ja turvallisuusriskejä majoitus- ja ravitsemisalalla.

Raportissa esitetään perusteellinen analyysi alaa koskevista ESENER-tutkimuksen tuloksista sekä kirjallisuuskatsaus ja alan työmarkkinaosapuolten haastatteluja. Niiden perusteella raportissa esitetään alakohtaisia toimenpiteitä, joilla voidaan parantaa majoitus- ja ravitsemisalan riskinhallintaa. Se sisältää myös ohjeita alakohtaisista toimintalinjoista sekä analyysin covid-19-pandemian vaikutuksista.

Tutustu raporttiin ja tiivistelmään majoitus- ja ravitsemistoimintaa koskevista ESENER-tutkimuksen tuloksista sekä esitteeseen, joista saat lisätietoa kyselytutkimuksesta.

Myös OiRA-hankkeeseemme sisältyy noin 25 verkossa saatavilla olevaa riskinarviointivälinettä hotelli-, ravintola- ja ravitsemusalalle.