You are here

Kohokohtia
09/08/2018

Yhteinen työsuojelua koskeva analyysi kolmesta keskeisestä kyselytutkimuksesta usealla EU-kielellä

Tärkeimmät tulokset analyysista, jossa tarkastellaan yhdessä Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston toista uusia ja esiin nousevia riskejä koskevaa eurooppalaista yritystutkimusta (ESENER-2), Eurostatin työvoimatutkimuksen 2013 (LFS) ad hoc -moduulia, joka käsittelee työtapaturmia ja muita työhön liittyviä terveysongelmia, sekä Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön kuudetta Euroopan työolotutkimusta (EWCS), ovat saatavissa usealla EU-kielellä.

Tutkimuksessa on tarkoituksena esittää kattava katsaus Euroopan työterveys- ja työturvallisuustilanteeseen, ja siinä yhdistetään organisaatioiden näkökulmat riskinhallintaan ja riskitietoisuuteen sekä työntekijöiden näkökulmat riskialtistukseen ja työsuojelun tuloksiin.

Saatavissa olevat kieliversiot tutkimuksen Terveys- ja turvallisuusriskit työpaikalla: yhteinen analyysi kolmesta keskeisestä kyselytutkimuksesta tiivistelmästä.