Digitaalisen alustatyön uusien resurssien joukossa on myös infografiikkaa

Image

© EU-OSHA

Digitaalinen alustatyö kattaa monenlaisia työpaikkoja ja työntekijöitä, jotka kohtaavat hyvin erilaisia työturvallisuus- ja työterveyshaasteita. Täydennyksenä olemassa oleviin resursseihin, joilla lisätään tietämystä tästä Terveellinen työ -kampanjan painopistealasta, EU-OSHA tarjoaa:

infografiikkaa, jossa esitetään yhdellä silmäyksellä faktoja ja numerotietoa, keskeisimpiä aloja, mahdollisuuksia, haasteita ja aloitteita sen varmistamiseksi, että alustatyössä kunnioitetaan työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä.

PowerPoint-esityksen, jossa tarkastellaan alustatyön vaikutuksia työterveyteen ja työturvallisuuteen ja joka on saatavilla useilla kielillä.

Täältä löydät kaiken tarpeellisen tiedon digitaalisesta alustatyöstä