Digitaalisen alustatyön vaikutus sosiaali- ja terveysalan työntekijöihin

Image

© Pixel-Shot - stock.adobe.com

Sosiaali- ja terveysala, joka työllistää noin 10 prosenttia koko työvoimasta monissa EU-maissa, kohtaa useita työturvallisuuteen ja työterveyteen liittyviä haasteita.

Digitalisaatio ja alustatyön yleistyminen ovat muuttaneet alaa luomalla uusia työterveys- ja työturvallisuusriskejä ja mahdollisuuksia, jotka liittyvät työntekijöiden fyysiseen ja psykososiaaliseen hyvinvointiin.

Uusimmassa asiakirjassamme esitetään keskeisiä tekijöitä, jotka poliittisten päättäjien tulisi ottaa huomioon, kuten työvoiman monimuotoisuus, naisten osuus (80 %) ja erilaiset työjärjestelyt alalla.

Tutustu tausta-asiakirjassa Digitaalinen alustatyö sosiaali- ja terveysalalla: vaikutukset työterveyteen ja -turvallisuuteen esitettyihin havaintoihin ja suosituksiin.

Lisää tietoa alustatyöstä

Tutustu sosiaali- ja terveysalan alakohtaiseen osioon