Kohokohtia
28/08/2019

Miten uudet kehityskulut vaikuttavat työsuojelun tulevaisuuteen: eksoskeletonit ja sosiaalinen innovointi

Kahdessa uudessa ennakoivassa artikkelissa tarkastellaan, miten uudet kehityskulut työelämässä voivat vaikuttaa työterveyteen ja työturvallisuuteen. Yksi uusi asia on tekninen: eksoskeletonien, päälle puettavien tukirakenteiden, käyttö, ja toinen muu kuin tekninen: sosiaalinen innovointi työssä.

Työn luonne ja sen organisointi ovat muuttumassa nopeasti tekniikan edistymisen ja taitotarpeiden muutosten myötä. Uudet tekniikkaan liittymättömät työskentelytavat kuten uudet organisaatio- ja johtamismuodot, työntekijöiden osallistuminen ja voimaannuttaminen sekä työpaikkainnovaatiot vastaavat työntekijöiden tarpeisiin tarjoamalla hyvälaatuisia työpaikkoja, sosiaalista hyvinvointia ja joustavuutta sen suhteen, missä ja milloin työ suoritetaan; ne muuttavat myös työntekijöiden tapaa olla vuorovaikutuksessa ja hajottavat organisatorisia esteitä. Tekniikan avulla vastataan fyysisiin tarpeisiin: esimerkiksi eksoskeletonit on tarkoitettu lieventämään fyysistä rasitusta ja ehkäisemään työntekijöiden tuki- ja liikuntaelimistön sairauksia.

Mutta liittyykö näihin kehityskulkuihin riskejä ja mitä seurauksia niillä on työsuojelun kannalta? Lue ennakoivat artikkelimme saadaksesi lisätietoa.

Lataa ennakoiva artikkeli sosiaalisesta innovoinnista työssä

Lue ennakoiva artikkeli eksoskeletonien alkavasta käytöstä

Tutustu EU-OSHAn uusia riskejä käsittelevään verkko-osioon