You are here

Kohokohtia
04/05/2017

Miten tieto- ja viestintätekniikan muutokset vaikuttavat työhön tulevaisuudessa?

EU-OSHA on julkaissut raportin, joka liittyy sen tämänhetkisiin ennakoiviin toimiin. Hankeessa tarkastellaan sitä, millaisia vaikutuksia tieto- ja viestintätekniikassa sekä työskentelypaikassa tapahtuvilla muutoksilla on työsuojeluun.

Raportissa esitellään hankkeen ensimmäisen vaiheen tulokset. Hankkeen tarkoituksena oli määritellä ja kuvata näiden muutosten keskeisiä suuntauksia ja niihin myötävaikuttavia tekijöitä. Tuloksia käytetään hyväksi hankkeen toisessa vaiheessa, jossa niiden avulla laaditaan ennusteita työelämän mahdollisista ja todennäköisistä visioista vuonna 2025 sekä niihin liittyvistä työsuojeluun kohdistuvista haasteista.

Haluatko tietää, mitä tieto- ja viestintätekniikkaan liittyviä työsuojelun haasteita EU:lla on ehkä edessään vuonna 2025?

Lue raportti “Key trends and drivers of change in information and communication technologies and work location”.

Lisätietoja EU-OSHAn ennakoivista toimista