Kohokohtia

Back to highlights

Miten vahva työsuojelun hallintajärjestelmä voi edistää koulutussektorin hyvinvointikulttuuria Euroopassa?

Image

© Pexels

Työskentely koulutussektorilla varhaiskasvatuskeskuksista yliopistoihin ja autokouluihin voi olla stressaavaa ja heikentää henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Vaikka koulutussektoria ei ehkä lueta turvallisuuden ja terveyden kannalta riskialtteimmaksi toimialaksi, on työperäisten psykososiaalisten sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäiseminen silti erittäin tärkeää. Vahva työsuojelun hallintajärjestelmä, joka käsittää myös riskitietoisuuden ja koulutuksen, voi edistää myönteistä henkilöstön hyvinvointikulttuuria.

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston uusimmassa koulutussektoria Euroopassa käsittelevässä raportissa on ohjeita toimintalinjoista työsuojelun hallinnan osa-alueille.

Tutustu raporttiin ja sen tiivistelmään: Euroopan yrityksille uusista ja kehittyvistä riskeistä tehdyn kyselytutkimuksen (ESENER) tulokset koulutussektorilta

Lue lisää työsuojelun sisällyttämisestä osaksi opetustyötä

Tutustu ESENERin tietojen visualisointivälineeseen ja hanki lisää tietoa työsuojelun hallinnasta työpaikoilla Euroopassa