Kohokohtia
16/12/2019

Miten digitalisaatio vaikuttaa työterveyteen ja -turvallisuuteen?

Digitaalisen teknologian tarjoamat suunnattomat mahdollisuudet muuttavat työpaikkoja, mutta mitä se merkitsee työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle? Uudessa esitteessämme esitetään katsaus käynnissä olevaan digitalisaatiota koskevaan työhömme – muun muassa viimeaikaiseen ennakoivaan hankkeeseen – jossa käsitellään digitalisaation vaikutuksia työterveyteen ja -turvallisuuteen.

Esitteessä kerrotaan, miten digitalisaation mahdollisia kielteisiä vaikutuksia työterveyteen ja -turvallisuuteen voidaan vähentää. Ennen kaikkea siinä kuitenkin osoitetaan, miten digitaalisella teknologialla voidaan parantaa ennaltaehkäisyä työpaikoilla.

Esitteessämme on lisää tietoa digitalisaation vaikutuksesta työterveyteen ja -turvallisuuteen

Digitalisaatioon liittyviä uusia ja kehittymässä olevia työsuojeluriskejä vuoteen 2025 mennessä koskevan ennakoivan hankkeen tiivistelmän kieliversiot

Digitalisaatiota koskevassa osiossa on lisätietoa ennakoivasta hankkeestamme

Tutustu Euroopan komission tieteestä ja tietämyksestä vastaavan yksikön julkaisemaan työn ja taitojen luonteen muuttumista digitaalisella ajalla käsittelevään raporttiin The changing nature of work and skills in the digital age.