Vaarallisia lääkkeitä käsittelevien työntekijöiden terveyden ja hyvinvoinnin suojeleminen

Image

Euroopan komission uusissa ohjeissa annetaan sekä työnantajille että työntekijöille tärkeitä neuvoja siitä, miten altistumista vaarallisille lääkkeille voidaan hallita.

Vaarallisilla lääkkeillä voi olla syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia tai lisääntymiselle vaarallisia vaikutuksia niille altistuville työntekijöille. Siksi on ratkaisevan tärkeää, että käytössä on asianmukaiset hallintakäytännöt. 

Altistumisriski koskee niin lääkintätyöntekijöitä kuin siivoojia, pesulatyöntekijöitä tai jätehuollon työntekijöitä, ja oppaassa annetut neuvot on räätälöity näille riskiryhmille.

Oppaan ohjeet eivät ole sitovia eivätkä ne rajoita kansallisten säännösten soveltamista, mikä tarkoittaa, että niitä voidaan mukauttaa maiden oikeudellisten erityisvaatimusten mukaisiksi.

Tutustu ohjeisiin vaarallisten lääkkeiden turvallisesta käsittelystä työpaikalla

Lue lisää