Kohokohtia
09/10/2019

Miten haavoittuvassa asemassa olevia työntekijöitä voidaan suojella vaarallisilta aineilta?

Jotkin työntekijäryhmät ovat muita suuremmassa riskissä altistua vaarallisille aineille. Tämä johtuu siitä, että he ovat kokemattomia, tietämättömiä tai fyysisesti muita heikommassa asemassa. Muita syitä ovat usein vaihtuvat työtehtävät, työskenteleminen aloilla, joilla tietämys on vähäistä, taikka suuremman tai poikkeavan fysiologisen herkkyyden takia.

EU-OSHAn uudesta tiedotteesta haavoittuvassa asemassa olevista työntekijöistä ja vaarallisista aineista voi olla hyötyä. Siinä selitetään työnantajien vastuita, kerrotaan, mitkä työntekijäryhmät (nuoret, maahanmuuttajat ja raskaana olevat naiset) ovat erityiset haavoittuvia ja neuvotaan, miten näiden ryhmien tarpeet voidaan ottaa huomioon riskinarvioinnissa ja ehkäisevissä toimenpiteissä.

Lue tiedote

Tutustu Terveellinen työ -kampanjasivustoon 

Lue lisää riskialttiista työntekijäryhmistä