Tapoja edistää työterveys- ja työturvallisuussäännösten noudattamista: yleiskatsaus Norjan strategiasta

Image

© Volodymyr Shevchuk / stock.adobe.com

Nopeasti muuttuva työelämä asettaa työterveys- ja työturvallisuussäännösten noudattamiselle monia haasteita. Noudattamisen tehostaminen on pitkäaikainen tavoite sekä EU:ssa että jäsenvaltioissa.

EU-OSHA on analysoinut kansallisten strategioiden tilannetta ja työterveys- ja työturvallisuuden vaatimustenmukaisuuden tukemiseksi toteutettuja toimia viidessä eri maassa. Se on juuri julkaissut ensimmäisen Norjaan keskittyvän julkaisusarjansa: kattavan raportin, tapaustutkimuksia ja toimintapoliittisia katsauksia.

Työsuojeluviranomainen ja muut asiaankuuluvat toimijat , kuten ennaltaehkäisypalvelut , ovat viime vuosina – myös pandemia-aikana – kehittyneet Norjassa merkittävästi, mikä on tehostanut työterveys- ja työturvallisuusmääräysten noudattamisen edistämistä ja täytäntöönpanoa.

Lue lisää julkaisuista, jotka käsittelevät Norjan lähestymistapaa työterveyden ja -turvallisuuden noudattamisen tukemiseen.

Tutustu aihekohtaiseen osioon työterveys- ja työturvallisuusmääräysten noudattamisen parantamisesta.