Kohokohtia
18/07/2019

Hyvä tuki- ja liikuntaelinten terveys nuoresta pitäen – seminaarin yhteenveto on nyt saatavana

@Annie Spratt on Unsplash

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto järjesti yhdessä ENETOSH in (Euroopan työsuojelun koulutusverkosto) kanssa seminaarin, jonka aiheena on työntekijöiden ja nuorten tuki- ja liikuntaelinten sairaudet. Seminaari organisoitiin työsuojeluhankkeen puitteissa, joka keskittyy tuki- ja liikuntaelinten sairauksiin silmällä pitäen myös tulevaa, lokakuussa 2020 käynnistyvää terveellinen työ -kampanjaa ”Kevennä kuormaa”.

Tapahtuma oli tarkoitettu lisäämään tietoa hyvän tuki- ja liikuntaelinten terveyden edistämisestä nuoresta pitäen. Osanottajat vaihtoivat ajatuksia pienryhmissä, joita ohjasivat asiantuntijat. Tarkastelukulmat olivat tutkimus, toimintalinjat (työsuojelu, ergonomia), käytäntö (työterveyden ja -turvallisuuden sisällyttäminen koulutukseen) sekä viestintä (oma kehon havainnointi).

Lue raportit kunkin työpajan keskeisistä päätelmistä

Lue lisää tuki- ja liikuntaelinten sairauksien ehkäisemisestä

Lue pienyritysten käytännön opas psykososiaalisista riskeistä, stressistä ja tuki- ja liikuntaelinten sairauksista