Valmistaudu Euroopan osaamisen teemavuoteen ja osallistu Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston toimiin turvallisempien ja terveellisempien työpaikkojen edistämiseksi

Image

© alotofpeople - stock.adobe.com

Euroopan komissio avaa Euroopan osaamisen teemavuoden Eurooppa-päivänä 9. toukokuuta 2023. Teemavuoden tavoitteena on lisätä tietämystä osaamisen merkityksestä työllisyydelle, kilpailukyvylle ja kasvulle. Tapahtumat jatkuvat 9.5.2024 asti.

EU-OSHA osallistuu aktiivisesti teemavuoden toimintaan OSHVET-hankkeella, jolla pyritään edistämään työturvallisuutta ja -terveyttä ammatillisen koulutuksen opettajien ja opiskelijoiden keskuudessa. Työntekijöiden osaamisen ajantasaistaminen digitalisaatiota silmällä pitäen on myös tärkeä osa EU-OSHAn seuraavaa kampanjaa ”Digiajan turvallinen ja terveellinen työ” vuosille 2023–2025.

Lisäksi EU-OSHAn OiRA-hanke tarjoaa yli 330 alakohtaisen työkalun avulla mahdollisuuden oppia yksinkertaisten riskinarviointien tekemistä. Riskien arvioiminen on keskeinen ensiaskel turvallisuuden ja terveyden hallintaan työpaikalla.

Kohti turvallisempaa ja terveellisempää työympäristöä EU-OSHAn kanssa!

Lue lisää Euroopan osaamisen teemavuodesta ja tutustu lähistölläsi järjestettäviin tapahtumiin ja aktiviteetteihin.

Osallistu suorana lähetyksenä lähetettävään Euroopan osaamisen teemavuoden avajaistapahtumaan 9. toukokuuta 2023 klo 14.00–15.30 Keski-Euroopan aikaa.