Työn tulevaisuus: mitä mieltä asiantuntijat ovat dronejen vaikutuksesta työterveyteen ja -turvallisuuteen?

Image

© jordi - stock.adobe.com

Osana toimintaamme, jonka tarkoituksena on havaita esiin nousevia työturvallisuus- ja työterveysriskejä, esittelemme uuden keskusteluasiakirjan miehittämättömistä ilma-aluksista (eli droneista) työpaikoilla ja niiden vaikutuksista turvallisuuteen, terveyteen, yksityisyyden suojaan ja vastuuseen sekä esiin nousevien riskien torjumisesta.

Asiakirjassa tarkastellaan työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyviä huolenaiheita dronejen kanssa työskentelyssä, yksilöidään tutkimuksen puutteita ja annetaan sidosryhmille toteuttamiskelpoisia suosituksia ongelmien ratkaisemiseksi työpaikoilla ja jatkuvan edistymisen varmistamiseksi tällä alalla.

Tutustu myös tiivistelmään asiakirjasta Koordinointikeskusten työpaja: Asiantuntijamuistioita työn tulevaisuudesta ja työterveydestä ja -turvallisuudesta sekä muihin työelämän tulevaisuutta käsitteleviin asiantuntijamuistioihin.

Oletko kiinnostunut digitalisaatiosta ja uusista työskentelytavoista? Seuraa EU-OSHAn Digiajan turvallinen ja terveellinen työ -kampanjaa!